Forside

Jeg er kandidat til valget til repræsentantskabet i TryghedsGruppen.

Lisbeth Tryghedsgruppen

TryghedsGruppen er hovedejer af forsikringsselskabet Tryg og står bag TrygFonden. TryghedsGruppen skaber værdi og tryghed gennem langsigtede investeringer og almennyttige uddelinger.

De langsigtede investeringer fordeler sig p.t. med 7% i direkte investeringer i HFN (Nordens største fitnesskæde) og Falck samt 22% er sat i kapitalforvaltning.

Det er afkast herfra og fra ejerandelen i Tryg A/S der giver TryghedsGruppen mulighed for ved et overskud, at lade det gå videre til medlemmerne i form af bonus – men det gør også gavn for alle danskere i form af donationerne i TrygFonden.

Der er over 1 mio danskere, som har enten en forsikring eller en produktforsikring og i Region SydDanmark er der ca. 240.000 stemmeberettigede, da disse er medlemmer i TryghedsGruppen.

Hvilke medlemsfordele er der for dig? Du har retten til at stille op til repræsentantskabsvalget og retten til at stemme til valgene. Du har også retten til bonus og så kan du føle en vis stolthed over alle de almennyttige uddelinger fra TrygFonden. Tak for det.

TrygFondens mission er at  bidrage til, at alle i Danmark kan tage ansvar for egen og andres tryghed.

Et eksempel, som du sikkert har set på et af vore 37 danske strande eller havnebade, er TrygFondens kystlivredning. Her passer godt 200 livreddere på os hver sommer.

Jeg synes, at jeg i min første periode i TryghedsGruppens repræsentantskab har været med til flere skelsættende beslutninger og været aktiv i debatten omkring disse emner.

Bl.a. stemte jeg for en spaltning af TryghedsGruppen og Nordea Liv og Pension. Jeg stemte også for bonus til medlemmerne og det sidste, hvor jeg har været involveret i, er en plan for medlemsdemokrati og synlighed på denne front.

Vedr. medlemsbonus blev der i 2016 uddelt 130 mio til medlemmerne.

Dette arbejde vil jeg meget gerne fortsætte.

Jeg vil gerne også gerne fortsætte som ambassadør for TrygFonden og alle den gode almennyttige uddelinger. Det er en fornøjelse at komme rundt – uanset om det er 3 redningsveste til en roklub eller et projekt til 1 mio med Ipads til KOL patienter.

Hvilke opgaver har jeg så i repræsentantskabet?

Repræsentantskabet er selskabets øverste myndighed

Repræsentantskabet træffer beslutninger om bl.a.

-Valg af bestyrelse

-Godkendelse af årsrapport og overskudsdisponering

-Ændringer af selskabets vedtægter

-Beslutning om TryghedsGruppens strategi

-Beslutning om TrygFondens strategi og økonomiske ramme

-Uddelinger via regionale råd

-Beslutning om udbetaling af medlemsbonus

-Større investeringer i virksomheder og store donationer

-Valg af revision